Door een windvlaag is vrijdag 24 november j.l. een grote monumentale beuk geveld. De boom was verzwakt en werd gemonitord. Als een beuk is aangetast is het moeilijk te voorspellen wanneer die definitief geruimd moet worden. Deze beuk had nog best veel bladeren. Helaas is hij platgegaan voordat er maatregelen genomen konden worden. 

Bij de aanleg van de begraafplaats in 1785 waren bomen verboden, na 1860 waren ze wel toegestaan De gemeenteraad heeft in 1917 besloten voor 50 guldens 30 rode beuken te kopen voor de uitbreiding van het Oude Kerkhof in 1911 en deze boom was daar één van. Hoe oud de bomen waren bij aankoop is niet bekend maar in elk geval van voor 1917, ruim honderd jaar dus. 

 

Op last van de Burgemeester van Roermond is de begraafplaats om veiligheidsredenen tot nader order gesloten.

Verschillende graven zijn door de val beschadigd. De schade kan pas in kaart worden gebracht als alles opgeruimd is. 

  

Wij krijgen, begrijpelijk, diverse telefoontjes met vragen over schade aan graven. Wij kunnen hier nu nog geen mededelingen over doen. Pas als de boom verwijderd is kan de schade geïnventariseerd worden. Zodra er meer bekend is zal dit ook gecommuniceerd worden.

In de 2e aflevering van het EO-programma ‘Firma Erfgoed’ stond Roermond centraal. Vooral het Kapeller Kwartier kwam ruim aan bod. In de processiegang van de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, de Galgenberg en het Oude Kerkhof ging Aldith Hunkar op zoek naar boeiende verhalen.

Mooie beelden op de genoemde plekken werden afgewisseld met interessante wetenswaardigheden uit ons historisch en religieus erfgoed.

Niet in het Kapeller Kwartier maar zeker niet minder interessant was het item over de Hindoetempel in de Alexanderhaven. Bij het grote publiek waarschijnlijk onbekend maar zeer boeiend om te horen dat Roermond ook een belangrijke rol speelt in voor de Hindoe-gemeenschap.

 

De uitzending is terug te zien via deze link:

 

https://npo.nl/start/serie/firma-erfgoed/seizoen-3_1/firma-erfgoed_1/afspelen

Eind augustus 2023 zijn er drie dagen lang opnames gemaakt in Roermond voor het programma Firma Erfgoed van de EO gepresenteerd door Aldith Hunkar. Deze zullen worden uitgezonden zondag 26 november op NPO2  om 17:35 uur in de 2e aflevering van een nieuw seizoen “Firma Erfgoed”. Naast het Oude Kerkhof zijn er opnames gemaakt in het Kruiswegpark, Kapel in’ t Zand en de Galgenberg. Ook is er gefilmd in de Hindoetempel in Roermond in de Alexanderhaven. Aldith Hunkar staat uitgebreid stil bij ons cultureel en religieus erfgoed.

 

Aldith: “Bij het maken van de EO-serie Firma Erfgoed ben ik weer verrast door alle verhalen die ons erfgoed vertellen. De heksen in Roermond bijvoorbeeld. Ik dacht aanvankelijk dat het een grappig verhaal zou worden, omdat wij heksen vooral kennen uit sprookjes. Maar het blijkt een daadwerkelijk gebeurde geschiedenis van onderdrukking, geweld en moord.”

 

Graf met de handjes

 

“Ik ben ook vaak ontroerd geweest tijdens het filmen”, vervolgt Aldith. “Op de Beiaardschool in Mechelen is het bijvoorbeeld prachtig om te zien hoe die oude traditie van de Lage Landen nieuw leven wordt ingeblazen door jonge mensen. Wat mij ook raakte zijn die twee geliefden die door hun geloof werden gescheiden maar die elkaar in de dood, op de begraafplaats in Roermond, toch weer vonden. Met onze Caribische reis voor seizoen 3 vers in het geheugen is het hoopgevend om te zien wat er in Nederland allemaal gebeurt in dit jaar van herdenking van het slavernijverleden, nu er ruimte is ontstaan voor verschillende narratieven.”

 

Bron: EO/BM

Met het opdragen van de traditionele mis om 08:00 uur door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong werden de activiteiten in het kader van Allerzielen en Allerheiligen afgesloten. De H. Mis wordt sinds jaar en dag op 2 november gevierd in de Bisschoppenkapel op het Oude Kerkhof. De terminaal zieke Bisschop Mgr. Harrie Smeets die onlangs zijn taken neergelegd heeft werd speciaal gememoreerd en in gebed herdacht.

Televisieomroep L1 besteedde in hun nieuwsuitzending aandacht aan de Allerzielenmis

https://www.1limburg.nl/nieuws/2321001/allerzielen-in-grafkapel-en-crypte-roermond

Zaterdag 28 oktober j.l. vertrok om 19:45 uur een stoet van ongeveer 100 belangstellenden vanuit de Kapel in ’t Zand naar de begraafplaats. Deze was op diverse plaatsen verlicht en er werd op diverse plekken stilgestaan om te luisteren naar de verhalen die verteld werden. Fanfare “Het Katoenen dorp” bracht op diverse plekken een muzikale uitvoering. De Allerzielenloop is al sedert 10 jaar een vast evenement in het laatste weekend van oktober en kent een trouwe bezoekersgroep die elk jaar groter wordt. De weergoden waren ons gunstig gestemd, de regen wachtte tot het einde van de tocht.

Zondag 29 oktober j.l. was de laatste gratis rondleiding van dit jaar. Ook hiervoor was ondanks de slechte weersvoorspelling voldoende belangstelling. Ongeveer 30 personen werden in groepjes rondgeleid door onze gidsen.

 Voor foto’s van het weekend:

 https://photos.app.goo.gl/AUVUoBNj2QqedsoGA

 

Op zondagmiddag 8 oktober 2023 vond de jaarlijkse traditionele herdenking plaats georganiseerd door de Wapenbroeders afd. Roermond en Venlo. Herdacht werden de Geallieerde Britse en Canadese piloten die sneuvelden in de Tweede wereldoorlog en begraven zijn op het Oude Kerkhof van Roermond. Tevens werden alle Roermondse verzetshelden geëerd die hun leven verloren tijdens de bezetting.

Tijdens de herdenkingsdienst in de Kapel in ’t Zand werd stilgestaan bij al deze slachtoffers die hun leven gaven voor onze vrijheid. Toespraken werden gehouden door onder meer Burgemeester Yolanda Hoogtanders, voorzitter Martin Hasebos van de Bond van Wapenbroeders, Kolonel Richard Blunt namens de Britse gemeenschap, Pater Karel Weerkamp en Stein en Decx, twee leerlingen van de Synergieschool. Ms Pam Flora droeg het prachtige gedicht “In Flanders Fields” voor. De Synergieschool wordt elk jaar betrokken bij deze herdenking. Op vrijdag voorafgaand aan de herdenking is er een speciaal lesprogramma. Alle graven worden bezocht door de leerlingen van groep 8 samen met Renée Sarton en Mathieu Beeren van de Stichting Oude Kerkhof en Hub Aandekerk van de Bond van wapenbroeders.

Na de herdenking in de kapel in ’t Zand is de stoet, begeleid door twee Bagpipers, naar het Oude Kerkhof getrokken. Bij de graven van de Geallieerden zijn toespraken gehouden en kransen gelegd. Na het spelen van de Last Post en 1 minuut stilte werd de bijeenkomst beëindigd.

Omdat dit voor onze nieuwe Burgemeester Hoogtanders de eerste kennismaking was met onze prachtige begraafplaats heeft de voorzitter van de Stichting Oude Kerkhof haar het boek “Dood maar niet Vergeten” aangeboden en tevens uitgenodigd voor een persoonlijke rondleiding.

Voor een videoregistratie van deze middag van Delta Limburg:

Bond van Wapenbroeders – Herdenking Oude Kerkhof Roermond – Delta Limburg

Voor meer foto’s zie:  https://photos.app.goo.gl/mKdpPt6rvZyyv9fS8

 

 

Ondanks het zeer warme weer waren er ruim 66 toeschouwers bij het concert dat door de koninklijke Harmonie op een fantastisch wijze werd verzorgd. Na het concert was er weer  gelegenheid voor de aanwezigen om zich aan te sluiten bij de gratis rondleiding verzorgd door de Stichting Oude Kerkhof.

Tijdens de Monumentendagen hebben in totaal 10.000 bezoekers de verschillende monumenten in Roermond bezocht en dat is  een hoge score is landelijk gezien

Voor meer foto’s van het concert Klik hier

Concert Koninklijke Harmonie

Koninklijke Harmonie tijdens Open Monumentendagen op het Oude Kerkhof Roermond. Foto’s Mathieu Beeren.

Het weekend van 9 en 10 september staat in het teken van de traditionele landelijke Open Monumentendagen. De begraafplaats is op beide dagen de gehele dag geopend. Op zaterdag 9 september zijn vanaf 14:00 uur enkele gidsen aanwezig. Zij geven geen rondleiding maar zullen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen en om bepaalde monumenten toe te lichten.

Op zondag 10 september geeft de Koninklijke Harmonie een openluchtconcert om 14:00 uur. Dit zal alleen doorgaan bij droog weer. Aansluitend zijn er gratis rondleidingen met gidsen.

Concert 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historische begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ (1785) is een schatkamer van negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse kunststijlen en daarmee een van de mooiste in Nederland. Laat u meenemen op een uiterst interessante tocht door de geschiedenis van het begraven en van de stad Roermond.

Tijdens de twee Open Monumentendagen zal het prachtige boek “Dood maar niet vergeten” van John Vaessen met een aantrekkelijke korting te koop zijn. Alleen op de begraafplaats tijdens het weekend.

Oude Kerkhof Roermond – Weg langs het Kerkhof 1a Roermond

De verdeling in begraafklassen werd in 1870 ingevoerd en vormde als zodanig een duidelijke weerspiegeling van de Roermondse samenleving in de 19e eeuw. In 1857-1858 werd de begraafplaats door dr. Pierre Cuypers heringericht en uitgebreid. Op de begraafplaats, met name op het katholieke deel is de lang gangbaar gebleven indeling in begraafklassen herkenbaar. Het klassenstelsel liet het verschil tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige Roermondenaren zelfs in de cultus rond de dood duidelijk tot uitdrukking komen. De eerste klasse was gereserveerd voor ‘eeuwigdurende’ graven. De rijkste Roermondenaren lieten zich hier begraven in graven met monumentale opbouw en in imposante grafkelders. Een aparte categorie vormde de Roermondse kermisadel. Vermogende kermisfamilies vestigden zich bij leven in net zo’n grote en imposante huizen als de rijke en adellijke families en dit kwam ook tot uitdrukking op de begraafplaats. Kort bij de hoofdallee waar de Roermondse chique hun rustplaats hadden, liggen een aantal grafkelders en praalgraven waar deze Roermondse (kermis) families begraven zijn. Zij doen niet onder voor de “echte adel”.

John Vaessen, auteur van het naslagwerk “Dood maar niet vergeten” publiceerde een artikel over deze Roermondse families in “magazine voor familiegeschiedenis GEN. Het artikel is te lezen door op de foto’s te klikken.

Bron: Roermondse ‘kermisadel’, auteur John Vaessen in Magazine voor familiegeschiedenis GEN, jaargang 28, nummer 2, juni 2023

 

Klik hier om het hele artikel als PDF te lezen

 

 

 

 

Onder grote belangstelling werd op 9 mei 2017 op het nieuwe Joodse gedeelte door opperrabbijn Binyomin Jacobs de matseva op het graf van de slechts vier dagen oud geworden Ruben Baer (1943) onthuld en ingezegend.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs bij onthulling grafsteen samen met kinderen

Het oorspronkelijke grafsteentje

Het nieuwe grafmonumentje uit 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2023 in Wessem werd opnieuw aandacht besteed aan de trieste gebeurtenissen die het gezin van Leo en Flora Baer-Salomon ten deel vielen. De belevenissen van mevr. Ria Sijben-Rosendaal werden voorgelezen tijdens de herdenkingsplechtigheid.

Mevrouw Ria Sijben-Rosendaal was op 8 augustus 1944, op jonge leeftijd, getuige van de hardhandige arrestatie van drie uit Roermond afkomstige Joodse onderduikers die verbleven in haar ouderlijk huis aan de Polstraat 3. Flora Baer-Salomon werd samen met het echtpaar Herz-Löb uit Roermond verraden door een inwoonster van Wessem. Op brute wijze werden zij afgevoerd door de beruchte Roermondse NSB-er Gerrit Holla, met hulp van Duitse militairen, naar het Roermondse politiebureau. Hier verbleven nog een 15-tal personen die op dezelfde dag gearresteerd waren in Roermond.

Het echtpaar Herz en Flora Baer-Salomon werden naar Westerbork vervoerd. Op 4 september 1944 werd Flora Salomon naar Theresienstadt gedeporteerd.

Flora verbleef een jaar eerder in het St. Laurentiusziekenhuis van Roermond. Op 9 april 1943 schonk zij het leven aan Ruben die echter maar vier dagen oud werd. Hij werd op haar verzoek begraven op het nieuwe Joodse deel van de begraafplaats nabij de Kapel in ’t Zand. Op 10 april werden haar man Leo, geboren in 1886, en zoon Rolf, 13 jaar oud, verzocht zich bij de Duitse instanties te melden.
Zij woonden in de Dr. Leursstraat 8 in Roermond. Voor deze woning liggen nu de stolperstenen voor vader en zoon. Flora dook met hulp van de verpleging van het Laurentiusziekenhuis onder in Wessem.

 

De struikelstenen voor het pand Dr. Leursstraat 8

 

Flora wist Theresienstadt te overleven en keerde terug naar Wessem waar zij door de Familie Rosendaal werd opgevangen om aan te sterken. In deze periode bezoekt zij diverse malen het grafje van Ruben in Roermond met familieleden van het gezin Rosendaal. Ook wordt waarschijnlijk pas in die tijd een steentje op het kindergraf geplaatst. Haar familie was reeds eerder naar New York gevlucht en in 1947 verlaat zij Nederland om zich aldaar eveneens te vestigen. Kort voor haar vertrek bezocht zij nog een laatste maal het grafje van haar veel te jong gestorven zoontje. In New York huwt zij eind 1948 Siegfried Schild. De rest van haar leven woonde zij in de Verenigde Staten en overleed in het voorjaar van 1987.

Op de Joodse sectie van de begraafplaats in Roermond, inmiddels het Oude Kerkhof, was het grafje van Ruben als zodanig niet meer herkenbaar omdat zijn steentje, door onbekende oorzaak, na 1998 niet meer aanwezig was. John Vaessen, rondleider en auteur van het boek “Dood maar niet vergeten” kwam het verhaal van Ruben tegen bij research voor zijn boek. Op zijn initiatief is er uiteindelijk een nieuwe grafsteen geplaatst en deze werd op 9 mei 2017 ingezegend. Tijdens de herdenking in Wessem, 4 mei jl. was hij als genodigde aanwezig bij de herdenking en had hij een ontmoeting met Ria Sijben-Rosendaal en haar zoon Leon.

Dokter Wong Lun Hing was een geliefd huisarts in Roermond. Zijn praktijk was vanaf 1923 gevestigd op de Swalmerstraat 13. Geboren in Paramaribo in 1889 uit Chinees-Surinaamse ouders kwam hij in 1903 naar Nederland om te studeren. In 1914 studeerde hij af als Arts aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte in zijn beginjaren als militair geneesheer in Roermond en na een korte carrière als scheepsarts vestigde hij zich in 1916 definitief in Roermond. In 1917 huwde hij Anna (Zus) Franssen dochter van architect Caspar Franssen. Zij kregen negen kinderen waaronder de beeldhouwer Dolf Wong, kunstschilder René Wong en arts Frans Wong.

Vanaf 1943 raakte hij betrokken bij het verzet en heeft zich verdienstelijk gemaakt door medische hulp te verlenen aan gewonde piloten, ontsnapte krijgsgevangenen en Joden. Hij overleed in 1947, slechts 58 jaar oud, aan de gevolgen van kanker. Dokter Wong vond zijn laatste rustplaats op het Oude Kerkhof. Zijn echtgenote, Zus Franssen, is in 1984 hier ook begraven.

Portret Dr. Wong

Persbericht Omroep Max

Afleveringen Vergeten Helden

In het drieluik Vergeten Helden vertelt presentator Jörgen Tjon de verhalen van heldhaftige strijders uit de voormalige Nederlandse koloniën. Mannen en vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven aansloten bij het Nederlands verzet. Ze vochten samen met Nederlandse verzetsstrijders, saboteerden de nazi’s of brachten Joden in veiligheid.  Vergeten Helden is te zien vanaf vrijdag 5 mei om 22.10 uur bij MAX op NPO 2.

Voor het hele persbericht zie:

https://pers.omroepmax.nl/afleveringen-vergeten-helden/