Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

" Vrunj van den Aje Kirkhaof "

Stichting Oude Kerkhof is opgericht in 1996. De stichting stelt zich ten doel de begraafplaats niet alleen als geheel, maar ook in afzonderlijke grafmonumenten voor het nageslacht veilig te stellen. De begraafplaats is in zijn geheel Rijksmonument. Bij aanwijzing in 2001 van de gehele begraafplaats als rijksmonument werden een tiental grafmonumenten expliciet beschreven. 

De stichting adviseert en begeleidt nabestaanden die het graf van hun familieleden willen restaureren. Er kan eventueel geadviseerd worden bij het aanvragen van monumentensubsidie. Daarnaast verzorgt de stichting rondleidingen.

" Vrunj van de Aje Kirkhaof "

In 2001 is de stichting uitgebreid met Vrunj (vrienden). Vrunj ondersteunen de stichting bij het bereiken van de genoemde doelstellingen.
Een keer per jaar is er een bijeenkomst van de Vrunj waarbij een thema wordt behandeld en een toelichting over actuele ontwikkelingen wordt gegeven.
Daarnaast verschijnt een keer per jaar een nieuwsbrief voor de Vrunj.

 “Vrundj” worden?

Als u Vrundj wilt worden van de Aje Kirkhaof kunt u een mail sturen aan info@oudekerkhofroermond om u te registreren Vermeld duidelijk uw adres, emailadres en telefoonnummer. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12.00 en kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL06RABO 0174169558 ten name van Stichting Oude Kerkhof onder vermelding van uw naam en adres.

Als u het werk van de stichting financieel wilt steunen, dan is uw bijdrage (fiscaal aftrekbaar) welkom. U kunt ook aangeven voor welk doel uw bijdrage moet worden besteed.

Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met

Jos Einig-Celie of Cécile Fincken-Thissen
Telefoonnummer 0475-323042.

Of een mail sturen aan info@oudekerkhofroermond.nl


_______________________________________________________________________________

Nieuwsbrief 2016 aan de Vrunj van de Aje Kirkhaof:

Stichting
Oude Kerkhof
Postbus 2396
6040 DC Roermond

Roermond, november 2016

Beste Vrundj,

Nu het einde van het jaar nadert is het tijd voor een terugblik op onze activiteiten van de afgelopen maanden.

Zaterdag 25 juni werd het twintig jarig bestaan van onze stichting gevierd. Velen van u waren daarbij aanwezig, waarvoor onze dank. Na het welkomstwoord van de voorzitter werden we uitgenodigd om samen naar de begraafplaats te gaan. Daar werden door leerlingen van de Gilde Opleidingen Venlo en Roermond twee, door hun vervaardigde grafdeksels geplaatst. Een op het familiegraf Burghoff-Geradts en een op de grafkelder Janssen-Stoffels.

In het familiegraf Burghoff-Geradts bevinden zich de stoffelijke resten van o.a. Jean
Guillaume Burghoff (1803-1894) en zijn tweede echtgenote Isabelle Jeanne Geradts (1805-1878). Als zoon van papierfabrikant Franciscus Burghoff volgde hij zijn vader in deze hoedanigheid op.
Hij realiseerde een fabriek met een in eerste instantie door een waterrad aangedreven papiermachine, die hij in 1838 als eerste in Nederland liet vervangen door een stoommachine.

In de grafkelder Janssen-Stoffels werden als eersten bijgezet Jean Henri Hubert Janssen
(1816-1877) en zijn echtgenote Hermine Aldegonde Stoffels (1826-1904).

In 1948 werd hun dochter Anna Henriette Janssen comtesse De Rochechouart bijgezet. Zij trouwde in 1902 met Joseph Nicolas Rutten(1867-1910) een wijnhandelaar uit Sittard. Hij liet voor haar in Sittard de kasteelachtige villa Casa Mia verbouwen. Na zijn overlijden trouwde ze in 1920 met Géraud Anne Marie Louis Jules graaf van Rochechouart(1865-1943). Ze reisden veel en op een vakantie in Chamonix, in de jaren twintig, ontmoetten ze er koningin Wilhelmina en prins Hendrik. De prins was landelijk voorzitter van het Rode Kruis en Henriette was beschermvrouwe van de Sittardse Rode Kruis-afdeling. Henriette werd door dit huwelijk gravin; ze werd onderscheiden als ‘Chevalier’ van het ‘Legiond’honneur’, begiftigd met onder meer het gouden kruis van de Orde van Jeanne d’Arc en het gouden kruis van verdienste van het Nederlandse Rode Kruis.

De samenwerking tussen de Stichting Oude Kerkhof en de Gilde Opleidingen werd nog eens bevestigd en geroemd door wethouder Ferdinand Pleyte en dhr. Van de Laar, directeur techniek van de ROC Gilde Opleidingen. Niet alleen vanwege het leermoment maar ook uit oogpunt van historisch besef.
Onder het genot van een hapje en drankje werd daarna in Café Zaal Aad Remunj nog gememoreerd aan de vele kleine maar ook grote restauraties die er in de afgelopen twintig jaar op D’nAjeKirkhaof hebben plaatsgevonden. De begraafplaats is in die jaren positief in het nieuws geweest en op de kaart gezet, mede door de inzet van de vrijwilligers, het uitbrengen van een tweetal boeken door John Vaessen, het geven van lezingen, het optimaliseren van het onderhoud en natuurlijk het verzorgen van de rondleidingen. De geschiedenis van onze begraafplaats, maar ook het begraven in zijn algemeenheiddoor de eeuwen heen, werd in een lezing van Maurice Heemels ( oud voorzitter ) toegelicht. Zie ook verder in deze nieuwsbrief.

De Open Monumentendagen vonden dit jaar plaats op 10 en 11 september. Onze begraafplaats was uiteraard geopend en het thema dit jaar was ” Iconen en Symbolen”.
Hierover is op ‘D’nAjeKirkhaof ‘ natuurlijk heel veel te vertellen.
Vanaf de oprichting van de begraafplaats in 1785 werden er tot 1960 verschillende grafstijlen gebruikt gecombineerd met diverse symbolen. Veel voorkomend is het PAX teken, samen met het Alpha en Omega teken. Minder bekendere symbolen zijn het olielampje, papaverbollen en de gesluierde asurn. Elk met zijn eigen betekenis. Het was een interessante rondleiding met verspreid over beide dagen 176 belangstellenden.


Op de zondag werd het geheel opgeluisterd met een concert van de Koninklijke Harmonie Roermond.

Op 16 september promoveerde onze oud-voorzitter Maurice Heemels met zijn proefschrift “Op den akker des doods, waar allen gelijk worden.” Dit proefschrift gaat over de begraafcultuur in Roermond tussen 1870 en 1940. Centraal in dit proefschrift staat D’nAjeKirkhaof, waar in die periode alle Roermondenaren hun laatste rustplaats vonden.
Zijn sociaal historisch onderzoek zal er ongetwijfeld toe bijdragen nog meer over de geschiedenis vanonzebegraafplaats te weten te komen. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel/antiquariaat Boom en Plantage Boekhandel in Roermond, het kost € 25,00.

In oktober, “De maand van de geschiedenis”, stond de themarondleiding in het teken van ‘Grenzen’.Ook hier werd door de Stichting Oude Kerkhof en de vrijwilligers aandacht aan besteed.
De historische grenzen tussen klassen, rangen en standen en de verschillende geloofsgezindten zijn nog goed zichtbaar. De religieuze grenzen zijn misschien nog wel het best zichtbaar door de ommuring van elk geloofsgedeelte en hun eigen toegangspoort: men ging bij een begrafenis immers nooit over een ander geloofsgedeelte dan het ‘eigen’ .
Jammer dat deze themarondleiding niet zoveel belangstelling trok.

Onze Allerzielenloop vond dit jaar plaats op 30 oktober. We mogen wel zeggen dat dit een mooie traditie is geworden . Het aantal lantaarns, die bij aanvang worden uitgereikt, was niet voldoende, de belangstelling was groot!
Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door Hilde Ubben en Ingrid Bergs, op piano en trompet met zang.
Op maandag 31 oktober was de verlichte begraafplaats ook nog te bezoeken in de avonduren. Daar hebben 35 bezoekers gebruik van gemaakt.


Zoals elk jaar werd 2 novemberom 8.00 uur door bisschop Wiertz de traditionele eucharistieviering opgedragen. Deze is elk jaar voor eenieder vrij toegankelijk in de Bisschoppelijke Grafkapel op onze begraafplaats.

Met subsidie van de Provincie Limburg is het mogelijk in 2017 te starten met de restauratie van de 22 kloostergraven. We houden u hiervan op de hoogte.

Tot zover een terugblik op het afgelopen half jaar. Voor informatie en contact kunt u natuurlijk altijd terecht op de website www.oudekerkhofroermond.nl

Mede dankzij uwsteun waren deze activiteiten mogelijk. We hopen ook voor het nieuwe jaar op uw bijdrage te mogen rekenen.
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 0174169558 t.n.v. Stichting Oude Kerkhof.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017 .

Met vriendelijk groet,
Jos Einig en Cécile Fincken (tel.: 0475-323042)
Stichting Oude Kerkhof Roermond