Theo Willemsen (1945-2021) was van 2007 tot 2015 voorzitter van onze Stichting Oude Kerkhof. Gedurende deze tijd heeft hij blijk gegeven van zijn grote betrokkenheid bij het streven naar instandhouding van funerair erfgoed op deze dodenakker. Maar Theo was vooral ook een mensen mens. Hij wist mensen te verbinden hetgeen tot uiting kwam tijdens diverse vergaderingen waarin het wel en wee van het Oude Kerkhof ter sprake kwam. Tijdens zijn bestuursperiode werd door hem er het accent opgelegd de begraafplaats (nog) meer te profileren en onder de aandacht te brengen. Het aantal rondleiders werd op zijn initiatief verdubbeld en de kennis over dit rijksmonument uitgebreid door het introduceren van lesmateriaal. In een later stadium konden hierdoor meer rondleiders instromen.

Nog naar nét voorzitter arrangeerde hij in 2007 met vertegenwoordigers van de stichting, een ontmoeting met de cabaretier Jörgen Raymann vóór diens optreden in de Oranjerie, om hem er op te wijzen dat zijn voorouders van Roermondse afkomst waren en hun familiegraf zich op het Oude Kerkhof bevindt. Theo was het ook die het initiatief nam om classicaal met vrijwilligers een andere begraafplaats ter lering en vergelijking te gaan bezoeken. De excursie naar de oude begraafplaats in Hasselt (B.) in dit kader zou het begin worden van een aantal bezoeken van de stichting aan begraafplaatsen in binnen en buitenland.

De uitgave van een nieuw boek over het Oude Kerkhof, gefinancierd door de stichting, stimuleerde hij maar bleef kritisch over de haalbaarheid ervan. Met gepaste trots kon hij echter in 2011 de eerste druk van het boek in de Oranjerie presenteren. Een uitgebreide tweede druk in 2015 kwam mede tot stand dankzij zijn medewerking en dit keer kon hij in de Statenzaal van het Roermondse gemeentehuis het eerste exemplaar overhandigen aan waarnemend burgemeester Cammaert. In 2019 was hij als adviseur aanwezig in MFC ’t Paradies waar de derde uitgebreide druk gepresenteerd werd. Ook als adviseur bleef Theo betrokken bij het reilen en zeilen van onze stichting. In 2015 ontving hij de gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ vanwege zijn inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van de stad in het algemeen.

Theo, rust in vrede