Over ons

Stichting Oude Kerkhof

De dood hoort onmiskenbaar bij het leven en daarmee ook begraafplaatsen en kerkhoven als uitingen van onze dodencultuur. Verscheidene historische begraafplaatsen in Nederland zijn de laatste jaren opgeknapt. Ook in Roermond realiseerde men zich dat een begraafplaats als “Den Aje Kirkhaof” een bijzonder rijk cultuurgoed is. Een archief van steen en ijzer waarin kenmerken van een grafcultuur zijn opgeslagen die reeds lang tot het verleden behoren, samen met genealogische en heraldische gegevens.

Aan het begin van de jaren negentig bevond de begraafplaats zich in een deplorabele toestand. Een kleine groep mensen vond dat dit aftakelingsproces een halt moest worden toegeroepen. Daarom werd in 1996 de Stichting Oude Kerkhof opgericht. De stichting stelt zich ten doel de begraafplaats niet alleen als geheel, maar ook in afzonderlijke grafmonumenten voor het nageslacht te behouden.
Zo behoren het organiseren van activiteiten op en rond de begraafplaats, het geven van lezingen, rondleidingen, het verzorgen van publicaties en het begeleiden van restauratiewerkzaamheden tot de doelstellingen van de stichting.

In  2001 werd de gehele begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt, rijksmonument. Een tiental grafmonumenten werd daarbinnen afzonderlijk als rijksmonument geclassificeerd.

ANBI-status

De Stichting Oude Kerkhof is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (ANBI-status). Dat houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Oude Kerkhof

Algemeen Telefoonnummer
06-13574357

Bestuur & Vrijwilligers

Bestuur

Dhr. C. In het Panhuis
Voorzitter
PR-verantwoordelijke
Commissie Kapeller Kwartier Roermond
Commissie monumentenoverleg Gemeente Roermond

Dhr. M. Heemels
Vice-voorzitter
Rondleider

Mw. A. Smeets-Verstraeten
Secretaris
2e penningmeester

Dhr. P. Bernts
1e penningmeester

Dhr. P. Einig
Bestuurslid
Coördinator restauraties
Commissie monumentenoverleg Gemeente Roermond

Dhr. M. Beeren
Bestuurslid
Coördinator  rondleidingen
Rondleider

Vrijwilligers

Dhr. W. Bongaerts
Webmaster
Fotograaf

Dhr. F. van den Broek
Rondleider

Dhr. P. Brummans
Coördinator Allerzielenloop
Rondleider

Dhr. W. Dekker
Rondleider

Mw. J. Einig-Celie
Coördinator ‘Vrunj’
Rondleider

Mw. C. Fincken -Thissen
Coördinator ‘Vrunj’
Rondleider

Dhr. L. Gilissen
Commissie Kapeller Kwartier Roermond
Rondleider

Dhr. H. Houben
Rondleider

Dhr. H. Heldens
Aspirant Rondleider

Mevr. R. Janssen
Rondleider

Dhr. M. Knoops
Rondleider

Dhr. J. van Kerkhoff
Rondleider

Dhr. L. Linssen
Rondleider

Dhr. J. Rompelberg
Adviseur Restauraties

Mw. R. Sarton
Coördinator rondleidingen scholen
Rondleider

Mw. B. Sarton
Rondleider

Mevr. S. Sijben
Aspirant Rondleider

Mevr. R. Sillen
Rondleider

Mw. T. Thomassen-Sivré
Rondleider

Dhr. J. Vaessen
Adviseur
Rondleider

Dhr. C. van der Zwaan
Adviseur

Dhr. H. Mulder
Vrijwilliger