Over ons

Stichting Oude Kerkhof

Na het verdringen van de dood in de jaren zeventig is het besef, dat de dood onmiskenbaar bij het leven hoort, gegroeid. Begraafplaatsen en kerkhoven als uitingen van onze dodencultuur “profiteren” als het ware mee van deze herwaardering. Verscheidene historische begraafplaatsen in Nederland zijn de laatste jaren opgeknapt. Ook in Roermond realiseerde men zich dat een begraafplaats als “den aje kirkhaof” een bijzonder rijk cultuurgoed is. Een archief van steen en gietijzer, waarin belangwekkende kenmerken van een grafcultuur zijn opgeslagen die reeds lang tot het verleden behoren, te samen met genealogische en heraldische gegevens.

In het begin van de jaren negentig bevond de Kerkhof zich in een deplorabele toestand. Een aantal personen vond dat dit aftakelingsproces moest worden beëindigd.

Daarom werd in 1996 de Stichting Oude Kerkhof opgericht.
Onze stichting stelt zich ten doel de begraafplaats niet alleen als geheel, maar ook in afzonderlijke grafmonumenten voor het nageslacht te behouden.
Zo behoren het organiseren van activiteiten op en rond de begraafplaats, het geven van lezingen, rondleidingen, het verzorgen van publicaties en het begeleiden van restauratie- werkzaamheden tot de doelstellingen van de stichting.

In oktober 2001 besloot de Staatssecretaris van OCW de gehele begraafplaats Nabij de Kapel in ’t Zand als beschermd monument aan te wijzen. Als redengeving werd een tiental grafmonumenten daarbij expliciet beschreven.

Fiscale aftrekmogelijkheden bij schenkingen

De Stichting Oude Kerkhof is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dat houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Oude Kerkhof

Algemeen Telefoonnummer
06-13574357

Bestuur & Vrijwilligers

Bestuur

Dhr. C N J H. In het Panhuis

Voorzitter
PR verantwoordelijke
Commissie Kapeller Kwartier Roermond
Commissie monumentenoverleg Gemeente Roermond

Dhr. M. Heemels

Plaatsvervangend voorzitter
Rondleider Oude Kerkhof
Auteur: “Op den akker des doods, waar allen gelijk worden”

Mw. A.H.J. Smeets-Verstraeten

Secretaris
Notulist

Dhr. P.C.A. Einig

Penningmeester
Coördinator reparatie Oude Kerkhof
Commissie monumentenoverleg Gemeente Roermond

Dhr. M.M. Beeren

Bestuurslid
Coördinator algemene rondleidingen
Rondleider Oude Kerkhof

Vrijwilligers

Dhr. W. Bongaerts
Webmaster
Fotograaf, Stichting Oude Kerkhof

Dhr. F. van den Broek
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. P.Brummans
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. W. Dekker
Rondleider Oude Kerkhof

Mw. J. Einig-Celie
Rondleider Oude Kerkhof
Coördinator van “De Vrunj”

Mw. C. Fincken -Thissen
Rondleider Oude Kerkhof
Coördinator van “De Vrunj”

Dhr. L.G.M. Gilissen
Rondleider Oude Kerkhof
Commissie Kapeller Kwartier Roermond

Dhr. H.Houben
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. R.Hovens
Rondleider Oude Kerkhof

Mevr. R.Janssen
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. M.Knoops
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. J. van Kerkhoff
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. L. Linssen
Coördinator Allerzielenloop
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. J.J.G. Rompelberg
Adviseur Restauratieprojecten scholen

Mw. R. Sarton
Rondleider Oude Kerkhof
Coördinatie rondleidingen scholen

Mw. B. Sarton
Rondleider Oude Kerkhof

Mevr. R.Sillen
Rondleider Oude Kerkhof

Mw. T. Thomassen-Sivré
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr J. Vaessen
Adviseur/rondleider
Auteur: “Dood maar niet vergeten”

Dhr. C.J. van der Zwaan
Algemeen Adviseur

Dhr. H. Mulder
Café zaal “Aad Remunj”