Recente restauraties

Op 14 oktober 2010 ging een grootschalig restauratieproject van start. Het project stelde zich ten doel om de in 2003 vanwege veiligheidsrisico’s omgelegde grafmonumenten te herstellen. Het project werd uitgevoerd door Monumentenwacht Limburg in samenwerking met Westrom Bedrijven. De medewerkers werkten onder leiding van een ervaren steenhouwer. Het project werd betaald met Europese middelen die beschikbaar waren gekomen voor het restaureren van religieus erfgoed. Na een pauze werden de werkzaamheden in het voorjaar van 2013 hervat. Er werden in totaal 677 grafmonumenten hersteld. Hieronder ziet u enkele beelden van het werk in uitvoering.

Particuliere initiatieven

Stichting Oude Kerkhof stelt het zeer op prijs dat steeds meer families bijdragen aan het verfraaien van de begraafplaats door zelf graven op te knappen. Ook vindt zij het fijn en verstandig als particulieren voorafgaand aan een opknapbeurt of restauratie contact met haar opnemen; ze ziet er namelijk graag op toe dat bij restauraties zoveel mogelijk het oorspronkelijke uiterlijk en karakter van het grafmonument in stand worden gehouden. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van gerestaureerde grafmonumenten.

Restauraties

Vanaf 25 oktober 2001 valt de begraafplaats als rijksmonument onder bescherming van de Monumentenwet 1988. Dit betekent dat er niets aan mag worden gewijzigd, afgebroken of verwijderd. Daarmee is echter het voortbestaan van de begraafplaats niet verzekerd. Geregeld onderhoud en restauraties van aangetaste grafmonumenten, muren en gebouwen blijft voortdurend noodzakelijk om het behoud van deze monumentale begraafplaats voor komende generaties te waarborgen. Aan dat behoud wil Stichting Oude Kerkhof bijdragen door, in geval van restauratie de rechthebbenden van een graf met raad en daad terzijde te staan. Dit kan gaan van een deskundig advies tot en met het aanvragen van offertes, de benodigde vergunningen, subsidie en uiteindelijk het opleveren van het herstelde graf.

Daarom is het heel fijn dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (ANBI-status). Dit houdt in dat wanneer via de stichting een familiegraf gerestaureerd wordt, de kosten als schenking