Recente restauraties

Op 14 oktober 2010 ging officieel een grootschalig restauratieproject van start.

Het project stelde zich ten doel om de, in 2003 om veiligheidsredenen omgelegde, graven te herstellen. Het project werd uitgevoerd door Monumentenwacht Limburg in samenwerking met Westrom. De medewerkers werkten onder leiding van een ervaren steenhouwer. Het project werd betaald met Europese middelen, die beschikbaar zijn gekomen voor het restaureren van religieus erfgoed.Wij zijn zeer verheugd met de uitvoering van dit project. Het totaalbeeld van de begraafplaats ziet er nu al veel fraaier uit.
Na de winterperiode werden de werkzaamheden in het voorjaar 2013 hervat. Inmiddels is het project afgerond. Er zijn 677 grafmonumenten hersteld.

Hieronder ziet u enkele beelden van het werk in uitvoering.

Particuliere initiatieven

Wij stellen het zeer op prijs dat steeds meer families bijdragen aan het verfraaien van de begraafplaats, door zelf graven op te knappen. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

Restauraties

Vanaf 25 oktober 2001 valt het Oude Kerkhof als rijksmonument onder bescherming van de Monumentenwet 1988. Dit betekent dat er niets aan mag worden gewijzigd, afgebroken of verwijderd. Daarmee is echter het voortbestaan van het Oude Kerkhof niet verzekerd. Geregeld onderhoud en restauraties van aangetaste graven, muren en gebouwen blijven steeds noodzakelijk om het voortbestaan van dit monumentale kerkhof voor de komende jaren te waarborgen.
Aan het behoud van het belangrijkste onderdeel van de begraafplaats n.l. de vele bijzondere en mooie graven, wil de Stichting Oude Kerkhof bijdragen door, in geval van restauratie, de nabestaanden van een graf met raad en daad terzijde te staan. Dit kan gaan van een deskundig advies tot en met het aanvragen van offertes, de benodigde vergunningen plus subsidie en uiteindelijk het opleveren van het graf.
Tot slot wordt de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt in dat in het geval de stichting een familiegraf restaureert de kosten als schenking kunnen worden aangemerkt. Bij uw jaarlijkse opgave Inkomstenbelasting kunt u deze schenking als aftrekpost opvoeren.

Duidelijk is dat elke restauratie maatwerk vereist. Voor nadere toelichting op en de mogelijkheden van het restaureren van een graf willen wij u graag van dienst zijn. Contact:
Mevr. Anke Smeets, 0475-311403 of via mail: info@oudekerkhofroermond.nl