Stichting Oude Kerkhof is opgericht in 1996. De stichting stelt zich ten doel de begraafplaats niet alleen als geheel, maar ook in afzonderlijke grafmonumenten voor het nageslacht veilig te stellen. De begraafplaats is in zijn geheel Rijksmonument. Bij aanwijzing in 2001 van de gehele begraafplaats als rijksmonument werden een tiental grafmonumenten expliciet beschreven.

De stichting adviseert en begeleidt nabestaanden die het graf van hun familieleden willen restaureren. Er kan eventueel geadviseerd worden bij het aanvragen van monumentensubsidie. Daarnaast verzorgt de stichting rondleidingen.

Vrunj van de Aje Kirkhaof

In 2001 is de stichting uitgebreid met Vrunj (vrienden). Vrunj ondersteunen de stichting bij het bereiken van de genoemde doelstellingen.
Een keer per jaar is er een bijeenkomst van de Vrunj waarbij een thema wordt behandeld en een toelichting over actuele ontwikkelingen wordt gegeven.
Daarnaast verschijnt een keer per jaar een nieuwsbrief voor de Vrunj.

“Vrundj” worden?

Als u Vrundj wilt worden van de Aje Kirkhaof kunt u een mail sturen aan info@oudekerkhofroermond om u te registreren Vermeld duidelijk uw adres, emailadres en telefoonnummer. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12.00 en kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL06RABO 0174169558 ten name van Stichting Oude Kerkhof onder vermelding van uw naam en adres.

Als u het werk van de stichting financieel wilt steunen, dan is uw bijdrage (fiscaal aftrekbaar) welkom. U kunt ook aangeven voor welk doel uw bijdrage moet worden besteed.

Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met

Jos Einig-Celie of Cécile Fincken-Thissen
Telefoonnummer 0475-323042.

Of een mail sturen aan info@oudekerkhofroermond.nl