Berichten

de Gouden Terebinth 2022

 

Op een zonnige namiddag is zaterdag 12 februari j.l. in het prachtig gerestaureerde hoofdgebouw van de begraafplaats “Bosdrift” in Hilversum de Gouden Terebinth 2022 toegekend en uitgereikt aan de Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn.

Samen met de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden en de Stichting Oude Kerkhof Roermond waren zij uit elf inzendingen genomineerd voor de tweejaarlijkse prijs. De drie genomineerden presenteerden zich aan het, vanwege de coronarestricties, beperkte publiek van 35 personen. Aanwezig waren de genomineerden zelf met afgevaardigden, juryleden, de winnaar van 2020 Sovjet Ereveld Leusden, bestuur Terebinth en vertegenwoordigers van de Gemeenten van de genomineerden. Namens het Gemeentebestuur van Roermond was wethouder van cultuur F.Pleyte aanwezig. Alvorens de drie organisaties hun wervende presentaties mochten starten overhandigde Terebinth-voorzitter Bert Lever een oorkonde aan de drie genomineerden. Hij benadrukte dat het genomineerd zijn al een prijs op zichzelf is. Roermond was zelfs voor de tweede keer genomineerd.

De jury onder voorzitterschap van René Dessing (voorzitter van de stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen en directeur van stichting Erfgoed Landfort), verder bestaande uit Kees Lever (voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting) en Anita van Loon (directeur van uitvaartstichting Hilversum) oordeelde, dat de drie genomineerden grote overeenkomsten vertonen.

Juryvoorzitter René Dessing meldde bij het presenteren van het juryrapport dat de jury het moeilijk vond om tot een keuze te komen, maar heeft dat uiteindelijk unaniem gedaan, op basis van de volgende overwegingen: de breedte van de activiteiten, de maatschappelijke verankering en het betrekken van nieuwe generaties, en de concrete resultaten in 2020-2021.

De aanwezigen van Roermond waren bij het lezen van deze tekst overtuigd dat het dubbeltje hun kant op zou rollen. Ongetwijfeld hebben de genomineerden uit Hoorn en Naarden op dat moment hetzelfde gedacht. De doorslag gaf de mogelijkheid om scholieren een maatschappelijke stage aan te bieden op de begraafplaats de Keern in Hoorn.

 

Er kan maar één de winnaar zijn en wij feliciteren Hoorn van harte met het behalen van de eerste plaats. Eerlijkheidshalve mogen wij zondermeer vaststellen dat in de korte periode van hun bestaan, drie jaar, zij al erg veel bereikt hebben. Dat wij voor de tweede keer genomineerd zijn hebben wij als een grote eer en erkenning ervaren. Wij als Stichting Oude Kerkhof gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. Wij blijven ons met alle vrijwilligers inzetten voor het behoud van onze prachtige “Aje Kirkhoaf”

Voor een indruk van de winnaar Hoorn een video van lokaal TV-kanaal

https://www.youtube.com/watch?v=zXtivalCRoE

 

Foto’s: Clasien de Vries.

Coen In het Panhuis tijdens de presentatie namens de Stichting Oude Kerkhof Roermond.

 

Voorzitter Bert Lever van de Stichting Terebinth reikt de wisseltrofee uit aan de winnaar uit Hoorn

 

De drie genomineerden met hun oorkonde: Hoorn, Naarden en Roermond. Resultaat van hard werken.

De tweede prijswinnaars gaan niet met lege handen naar huis. Zij ontvingen een cheque van 250 euro