Het weekend van 4 en 5 september 2021 is uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van de stichting. Opgericht in 1996 door een groep bezorgde Roermondenaren die het Oude Kerkhof wilde beschermen tegen verder verval. Nu 25 jaar later mogen wij constateren dat de missie geslaagd is. Het kerkhof is geen “stille dood” gestorven.

Zaterdag 4 september was geheel gereserveerd voor alle mensen die het oude kerkhof een warm hart toedragen. Op zaterdagochtend kwam onze donateursclub, “De Vrunj”, samen. Onder leiding van Jos Einig en Cecile Fincken werden zij rondgeleid langs talrijke graven en monumenten die de afgelopen jaren restauraties, kleine en grote, ondergaan hebben. Het was een prettig samenzijn en er is nog eens benadrukt hoe waardevol de ondersteuning van “De Vrunj” is voor de stichting.

Een deel van de “Vrunj” op het kerkhof

De middag was voor het grotere publiek. Op diverse plaatsen waren gidsen aanwezig om de bezoekers verhalen te vertellen over de monumenten en de begraven personen. In de grafkapellen en de Bisschoppencrypte werden foto’s geëxposeerd van Daan Spruyt uit 2008. Het weer werkte goed mee en er was voldoende belangstelling.