Vandaag 4 juli 2021 is het exact 25 jaar geleden dat het lot van de zwaargehavende “Aaje Kirkhoaf” in positieve zin bezegeld werd. Nadat de Gemeente Roermond besloot om, na de opening van de nieuwe begraafplaats “Tussen de Bergen” in 1948, de begraafplaats bij de Kapel in ’t Zand te sluiten en zelfs het plan had deze te ruimen raakte het Oude Kerkhof in de vergetelheid en werd aan haar lot overgelaten. Er werd geen onderhoud meer gepleegd, bij uitzondering nog begraven en de tand des tijds deed haar werk. Het raakte in verval, onkruid tierde welig en er werd niets meer gedaan aan behoud van deze plek waar sinds 1785 elke Roermondenaar begraven werd. Een kleine groep Roermondse burgers trok zich echter het lot aan van de begraafplaats.

Op 4 juli 1996 kwamen een aantal betrokken Roermondenaren bijeen op ten kantore van Notariaat Van Hecke, Houben en Urlings. Er werd bij notariële akte een stichting opgericht met als doel het behouden en beschermen tegen verder verval van “de begraafplaats nabij Kapel in ’t zand”.

Gedurende de opeenvolgende jaren werd er hard gewerkt aan het weer gangbaar en toonbaar maken van “Het Oude Kerkhof”. De inspanningen waren niet voor niets want reeds in 2001 werd de begraafplaats als geheel tot rijksmonument verklaard evenals tien afzonderlijke objecten die tevens tot rijksmonument benoemd werden.

Door deze monumentstatus was de toekomst veiliggesteld. Diverse grote restauratieprojecten werden geïnitieerd en uitgevoerd, alsook kleinere herstelwerken. De Gemeente Roermond besloot tien jaar geleden dat er ook weer begraven mocht worden en er ligt zelfs een plan om een columbarium te realiseren. Binnen de Stichting is een grote groep vrijwilligers actief. Door de jaren heen is er veel onderzoek en speurwerk gedaan om de geschiedenis achter al die graven te achterhalen, te beschrijven en door te vertellen. Inmiddels is de 3e druk verschenen van het uitvoerige naslagwerk “Dood maar niet vergeten” van auteur John Vaessen, een van de vrijwilligers. Al deze verhalen worden ook uitvoerig verteld door onze gidsen tijdens de vele rondleidingen. Jaarlijks worden rond de 2000 personen rondgeleid tijdens de openbare rondleidingen, individuele rondleidingen en andere activiteiten.

Inmiddels mogen wij stellen dat na 25 jaar “d’n Aaje Kirkhoaf” die een stille dood dreigde te sterven, er weer prachtig bijligt mede dankzij de inzet van al die vrijwilligers in samenwerking met anderen.

Het is lang onzeker geweest of door alle beperkingen rondom de corona-pandemie op deze datum 4 juli het mogelijk zou zijn om het jubileum te vieren. Het bestuur heeft er uiteindelijk voor gekozen om het weekend van 4 en 5 september 2021 tot jubileumweekend te benoemen. Er zullen in dit weekend diverse activiteiten georganiseerd worden zowel besloten als openbaar. Hierover zullen wij spoedig meer berichten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *