John Vaessen is sinds lange tijd verbonden aan de Stichting Oude Kerkhof. 

Als rondleider, opleider, adviseur en auteur van vele publicaties is hij voor onze stichting een onmisbare kracht. Voor de stad Roermond is hij vanwege zijn vele bijdragen een absolute meerwaarde voor het behoud van het historisch erfgoed. Een ambassadeur pur sang. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de presentatie van zijn laatste boek met de toepasselijke titel ‘Roermond, uit liefde voor de stad’ op 20 december 2023 in Nu Nautilus, is John door Burgemeester Hoogtanders gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof feliciteren John Vaessen, zijn vrouw Astrid, zijn kinderen Dennis, Suzanne, hun partners en de kleinkinderen van harte met deze waardering.

 

Foto: Hennie Retera

 

Het officiële persbericht van de Gemeente Roermond gepubliceerd 20-12-2023


Op woensdag 20 december heeft burgemeester Yolanda Hoogtanders tijdens de boekpresentatie ‘Roermond, uit liefde voor de stad’ een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer John Vaessen. 

 

De heer John Vaessen uit Roermond (78) 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer John Vaessen is sinds 2003 als vrijwilliger werkzaam bij de Stichting Oude Kerkhof Roermond (den Aje Kirkhaof). Het Oude Kerkhof is één van de pareltjes van Roermond en de wijk Kapel in ’t Zand en vertelt de verhalen over de rijke historie van Roermond. 
De heer Vaessen geeft rondleidingen op het Oude Kerkhof en is betrokken bij de opleiding van nieuwe gidsen. Zijn werkzaamheden zijn van grote betekenis voor de stad Roermond.
Mede door zijn inspanningen is het Oude Kerkhof bekend geworden, niet alleen lokaal en regionaal, maar ook landelijk. In de afgelopen jaren is het Oude Kerkhof enkele keren genomineerd voor ‘De Gouden Terebinth’. Dit is een prijs die elke twee jaar wordt uitgereikt aan organisaties die zich uitzonderlijk inspannen voor het behoud en beheer van funerair erfgoed.

De heer Vaessen heeft veel kennis en informatie vergaard over degenen die op dit kerkhof begraven liggen. Informatie die voor nabestaanden en historici belangrijk is. Veel van die verhalen zijn vastgelegd in zijn boek ‘Dood maar niet vergeten’.
Daarnaast heeft de heer Vaessen nog vele andere publicaties op zijn naam staan, zoals artikelen  voor het historisch jaarboek van de Stichting Rura, ‘De spiegel van Roermond’. Ook heeft de heer Vaessen zich ingezet voor het project Stolpersteine (struikelstenen) van genoemde stichting en de gemeente Roermond.  

De heer Vaessen heeft veel archiefonderzoek gedaan voor diverse publicaties van het Gemeentearchief van Roermond en hij leverde een belangrijke bijdrage als vrijwilliger bij het inventariseren van oude foto’s en waardevol historisch materiaal. 

Op 20 december 2023 is zijn nieuwe boek ‘Roermond, uit liefde voor de stad’ gepresenteerd. Een boek waarin de verhalen van bijzondere Roermondenaren zijn vastgelegd.

Klik hier voor de video van de toespraak en uitreiking van de onderscheiding door Burgemeester Hoogtanders van Roermond 

 

 

 

Door een windvlaag is vrijdag 24 november j.l. een grote monumentale beuk geveld. De boom was verzwakt en werd gemonitord. Als een beuk is aangetast is het moeilijk te voorspellen wanneer die definitief geruimd moet worden. Deze beuk had nog best veel bladeren. Helaas is hij platgegaan voordat er maatregelen genomen konden worden. 

Bij de aanleg van de begraafplaats in 1785 waren bomen verboden, na 1860 waren ze wel toegestaan De gemeenteraad heeft in 1917 besloten voor 50 guldens 30 rode beuken te kopen voor de uitbreiding van het Oude Kerkhof in 1911 en deze boom was daar één van. Hoe oud de bomen waren bij aankoop is niet bekend maar in elk geval van voor 1917, ruim honderd jaar dus. 

 

Op last van de Burgemeester van Roermond is de begraafplaats om veiligheidsredenen tot nader order gesloten.

Verschillende graven zijn door de val beschadigd. De schade kan pas in kaart worden gebracht als alles opgeruimd is. 

  

Wij krijgen, begrijpelijk, diverse telefoontjes met vragen over schade aan graven. Wij kunnen hier nu nog geen mededelingen over doen. Pas als de boom verwijderd is kan de schade geïnventariseerd worden. Zodra er meer bekend is zal dit ook gecommuniceerd worden.

In de 2e aflevering van het EO-programma ‘Firma Erfgoed’ stond Roermond centraal. Vooral het Kapeller Kwartier kwam ruim aan bod. In de processiegang van de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, de Galgenberg en het Oude Kerkhof ging Aldith Hunkar op zoek naar boeiende verhalen.

Mooie beelden op de genoemde plekken werden afgewisseld met interessante wetenswaardigheden uit ons historisch en religieus erfgoed.

Niet in het Kapeller Kwartier maar zeker niet minder interessant was het item over de Hindoetempel in de Alexanderhaven. Bij het grote publiek waarschijnlijk onbekend maar zeer boeiend om te horen dat Roermond ook een belangrijke rol speelt in voor de Hindoe-gemeenschap.

 

De uitzending is terug te zien via deze link:

 

https://npo.nl/start/serie/firma-erfgoed/seizoen-3_1/firma-erfgoed_1/afspelen

Eind augustus 2023 zijn er drie dagen lang opnames gemaakt in Roermond voor het programma Firma Erfgoed van de EO gepresenteerd door Aldith Hunkar. Deze zullen worden uitgezonden zondag 26 november op NPO2  om 17:35 uur in de 2e aflevering van een nieuw seizoen “Firma Erfgoed”. Naast het Oude Kerkhof zijn er opnames gemaakt in het Kruiswegpark, Kapel in’ t Zand en de Galgenberg. Ook is er gefilmd in de Hindoetempel in Roermond in de Alexanderhaven. Aldith Hunkar staat uitgebreid stil bij ons cultureel en religieus erfgoed.

 

Aldith: “Bij het maken van de EO-serie Firma Erfgoed ben ik weer verrast door alle verhalen die ons erfgoed vertellen. De heksen in Roermond bijvoorbeeld. Ik dacht aanvankelijk dat het een grappig verhaal zou worden, omdat wij heksen vooral kennen uit sprookjes. Maar het blijkt een daadwerkelijk gebeurde geschiedenis van onderdrukking, geweld en moord.”

 

Graf met de handjes

 

“Ik ben ook vaak ontroerd geweest tijdens het filmen”, vervolgt Aldith. “Op de Beiaardschool in Mechelen is het bijvoorbeeld prachtig om te zien hoe die oude traditie van de Lage Landen nieuw leven wordt ingeblazen door jonge mensen. Wat mij ook raakte zijn die twee geliefden die door hun geloof werden gescheiden maar die elkaar in de dood, op de begraafplaats in Roermond, toch weer vonden. Met onze Caribische reis voor seizoen 3 vers in het geheugen is het hoopgevend om te zien wat er in Nederland allemaal gebeurt in dit jaar van herdenking van het slavernijverleden, nu er ruimte is ontstaan voor verschillende narratieven.”

 

Bron: EO/BM

Met het opdragen van de traditionele mis om 08:00 uur door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong werden de activiteiten in het kader van Allerzielen en Allerheiligen afgesloten. De H. Mis wordt sinds jaar en dag op 2 november gevierd in de Bisschoppenkapel op het Oude Kerkhof. De terminaal zieke Bisschop Mgr. Harrie Smeets die onlangs zijn taken neergelegd heeft werd speciaal gememoreerd en in gebed herdacht.

Televisieomroep L1 besteedde in hun nieuwsuitzending aandacht aan de Allerzielenmis

https://www.1limburg.nl/nieuws/2321001/allerzielen-in-grafkapel-en-crypte-roermond

Zaterdag 28 oktober j.l. vertrok om 19:45 uur een stoet van ongeveer 100 belangstellenden vanuit de Kapel in ’t Zand naar de begraafplaats. Deze was op diverse plaatsen verlicht en er werd op diverse plekken stilgestaan om te luisteren naar de verhalen die verteld werden. Fanfare “Het Katoenen dorp” bracht op diverse plekken een muzikale uitvoering. De Allerzielenloop is al sedert 10 jaar een vast evenement in het laatste weekend van oktober en kent een trouwe bezoekersgroep die elk jaar groter wordt. De weergoden waren ons gunstig gestemd, de regen wachtte tot het einde van de tocht.

Zondag 29 oktober j.l. was de laatste gratis rondleiding van dit jaar. Ook hiervoor was ondanks de slechte weersvoorspelling voldoende belangstelling. Ongeveer 30 personen werden in groepjes rondgeleid door onze gidsen.

 Voor foto’s van het weekend:

 https://photos.app.goo.gl/AUVUoBNj2QqedsoGA

 

Op zondagmiddag 8 oktober 2023 vond de jaarlijkse traditionele herdenking plaats georganiseerd door de Wapenbroeders afd. Roermond en Venlo. Herdacht werden de Geallieerde Britse en Canadese piloten die sneuvelden in de Tweede wereldoorlog en begraven zijn op het Oude Kerkhof van Roermond. Tevens werden alle Roermondse verzetshelden geëerd die hun leven verloren tijdens de bezetting.

Tijdens de herdenkingsdienst in de Kapel in ’t Zand werd stilgestaan bij al deze slachtoffers die hun leven gaven voor onze vrijheid. Toespraken werden gehouden door onder meer Burgemeester Yolanda Hoogtanders, voorzitter Martin Hasebos van de Bond van Wapenbroeders, Kolonel Richard Blunt namens de Britse gemeenschap, Pater Karel Weerkamp en Stein en Decx, twee leerlingen van de Synergieschool. Ms Pam Flora droeg het prachtige gedicht “In Flanders Fields” voor. De Synergieschool wordt elk jaar betrokken bij deze herdenking. Op vrijdag voorafgaand aan de herdenking is er een speciaal lesprogramma. Alle graven worden bezocht door de leerlingen van groep 8 samen met Renée Sarton en Mathieu Beeren van de Stichting Oude Kerkhof en Hub Aandekerk van de Bond van wapenbroeders.

Na de herdenking in de kapel in ’t Zand is de stoet, begeleid door twee Bagpipers, naar het Oude Kerkhof getrokken. Bij de graven van de Geallieerden zijn toespraken gehouden en kransen gelegd. Na het spelen van de Last Post en 1 minuut stilte werd de bijeenkomst beëindigd.

Omdat dit voor onze nieuwe Burgemeester Hoogtanders de eerste kennismaking was met onze prachtige begraafplaats heeft de voorzitter van de Stichting Oude Kerkhof haar het boek “Dood maar niet Vergeten” aangeboden en tevens uitgenodigd voor een persoonlijke rondleiding.

Voor een videoregistratie van deze middag van Delta Limburg:

Bond van Wapenbroeders – Herdenking Oude Kerkhof Roermond – Delta Limburg

Voor meer foto’s zie:  https://photos.app.goo.gl/mKdpPt6rvZyyv9fS8

 

 

Ondanks het zeer warme weer waren er ruim 66 toeschouwers bij het concert dat door de koninklijke Harmonie op een fantastisch wijze werd verzorgd. Na het concert was er weer  gelegenheid voor de aanwezigen om zich aan te sluiten bij de gratis rondleiding verzorgd door de Stichting Oude Kerkhof.

Tijdens de Monumentendagen hebben in totaal 10.000 bezoekers de verschillende monumenten in Roermond bezocht en dat is  een hoge score is landelijk gezien

Voor meer foto’s van het concert Klik hier

Concert Koninklijke Harmonie

Koninklijke Harmonie tijdens Open Monumentendagen op het Oude Kerkhof Roermond. Foto’s Mathieu Beeren.

Het weekend van 9 en 10 september staat in het teken van de traditionele landelijke Open Monumentendagen. De begraafplaats is op beide dagen de gehele dag geopend. Op zaterdag 9 september zijn vanaf 14:00 uur enkele gidsen aanwezig. Zij geven geen rondleiding maar zullen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen en om bepaalde monumenten toe te lichten.

Op zondag 10 september geeft de Koninklijke Harmonie een openluchtconcert om 14:00 uur. Dit zal alleen doorgaan bij droog weer. Aansluitend zijn er gratis rondleidingen met gidsen.

Concert 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historische begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ (1785) is een schatkamer van negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse kunststijlen en daarmee een van de mooiste in Nederland. Laat u meenemen op een uiterst interessante tocht door de geschiedenis van het begraven en van de stad Roermond.

Tijdens de twee Open Monumentendagen zal het prachtige boek “Dood maar niet vergeten” van John Vaessen met een aantrekkelijke korting te koop zijn. Alleen op de begraafplaats tijdens het weekend.

Oude Kerkhof Roermond – Weg langs het Kerkhof 1a Roermond

De verdeling in begraafklassen werd in 1870 ingevoerd en vormde als zodanig een duidelijke weerspiegeling van de Roermondse samenleving in de 19e eeuw. In 1857-1858 werd de begraafplaats door dr. Pierre Cuypers heringericht en uitgebreid. Op de begraafplaats, met name op het katholieke deel is de lang gangbaar gebleven indeling in begraafklassen herkenbaar. Het klassenstelsel liet het verschil tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige Roermondenaren zelfs in de cultus rond de dood duidelijk tot uitdrukking komen. De eerste klasse was gereserveerd voor ‘eeuwigdurende’ graven. De rijkste Roermondenaren lieten zich hier begraven in graven met monumentale opbouw en in imposante grafkelders. Een aparte categorie vormde de Roermondse kermisadel. Vermogende kermisfamilies vestigden zich bij leven in net zo’n grote en imposante huizen als de rijke en adellijke families en dit kwam ook tot uitdrukking op de begraafplaats. Kort bij de hoofdallee waar de Roermondse chique hun rustplaats hadden, liggen een aantal grafkelders en praalgraven waar deze Roermondse (kermis) families begraven zijn. Zij doen niet onder voor de “echte adel”.

John Vaessen, auteur van het naslagwerk “Dood maar niet vergeten” publiceerde een artikel over deze Roermondse families in “magazine voor familiegeschiedenis GEN. Het artikel is te lezen door op de foto’s te klikken.

Bron: Roermondse ‘kermisadel’, auteur John Vaessen in Magazine voor familiegeschiedenis GEN, jaargang 28, nummer 2, juni 2023

 

Klik hier om het hele artikel als PDF te lezen