Nu de nieuwe versoepelingen officieel bekend gemaakt zijn door de overheid is het weer mogelijk om rondleidingen te organiseren. Om een rondleiding te reserveren kunt u een mail sturen naar

info@oudekerkhofroermond.nl of mathieubeeren@ziggo.nl

Telefoon 06 13574357 of 06 48211138

Een rondleiding kost € 3,- p.p met een minimum van € 15,- bij 1 t/m 5 personen.

Naast de algemene rondleiding zijn er ook themarondleidingen te boeken

“Adel en “kermisadel” op d’n Aje Kirkhoaf”

“Kunstenaars, musici en medici op d’n Aje Kirkhoaf”

“Flora en fauna op d’n Aje Kirkhoaf”

“De Tweede Wereldoorlog en joods Roermond op d’n Aje Kirkhoaf”

“D’n Aje Kirkhoaf” en haar Krijgsgeschiedenis

“Hoewel rondleidingen door alle beperkende maatregelen nog niet mogelijk zijn zullen wel gidsen op zaterdag-en zondagmiddag op de begraafplaats aanwezig zijn. Weekblad Via Limburg van 26-5-21 vermeldde alleen zondag 30 mei maar zij zijn op beide dagen aanwezig.
Met inachtneming van de voorschriften kunnen zij u wel op gepaste afstand te woord staan en eventuele vragen beantwoorden”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), stichting Terebinth en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) organiseren het Weekend van de Begraafplaats. Dit jaar wordt het Weekend voor de achtste maal georganiseerd op 28, 29 en 30 mei 2021.

Het gekozen thema dit jaar is “Vol Liefde”.

Een begraafplaats is bij uitstek een plek vol liefde. Herdenken, rouwen en verhalen delen gaat meestal gepaard met liefdevolle herinneringen. Wij lezen deze uitingen van liefde ook vaak terug op grafstenen en bij urnen. De nagedachtenis aan geliefden komt in velerlei vormen tot uiting.

De uit 1785 stammende stadsbegraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt, door Roermondenaren liefdevol “d’n aaje kirkhoaf” genoemd, is ook zo’n plek “vol liefde”. Uit liefde voor de historie organiseert de Stichting Oude Kerkhof o.a. in deze periode normaliter gratis rondleidingen. Door alle beperkingen rondom covid-19 is dit echter helaas nog steeds niet mogelijk.

De begraafplaats blijft echter gewoon dagelijks toegankelijk. Van zonsopgang tot zonsondergang kunt u zelf een mooie wandeling maken. Ontdek De duidelijke zichtbare indeling in religieuze gedeelten, de begraafklassen, het relatief grote aantal grafkelders (53!), het vele smeed-en gietijzer, “het graf met de handjes’ als symbool voor eeuwige liefde, de talrijke andere monumentale graven en de bijzondere flora maken ‘den Aje Kirkhaof’ een aangename plek om te verblijven.

“Do it yourself” rondleiding

 

Om het gemis van een ervaren gids te compenseren, die “vol liefde” kan vertellen over de historie en de verhalen kan delen over alle bekende en onbekende Roermondenaren die hier begaven zijn, kunt u gebruik maken van de wandeling die beschikbaar is op onze website.

Op www.oudekerkhofroermond.nl kunt u onder het hoofdstuk Rondleiding helemaal onderaan een document downloaden en gebruiken als leidraad. Deze is natuurlijk niet helemaal compleet maar biedt een ruime hoeveelheid informatie over interessante graven.

Bezoekadres; Oude Kerkhof Roermond, weg langs het kerkhof 1a, 6045 AN Roermond

“Dood maar niet vergeten”

In het kader van het weekend van de begraafplaats bieden wij het boek “Dood maar niet vergeten” van auteur John Vaessen aan met een korting van 10%.

Dit luxe uitgevoerde boek is een 3e uitgebreide druk. Een uniek document met talloze grafbeschrijvingen, familiegeschiedenissen en prachtig gedocumenteerd met foto’s. In de week van 24 mei tot 1 juni 2021 bieden wij het boek aan voor € 24,75. In en om Roermond kunnen wij het boek thuisbezorgen zonder verzendkosten. Verder versturen kost € 6,75. De korting is niet geldig bij de boekhandel maar alleen via bestelling per mail. Om het boek te verkrijgen kunt u een mail sturen naar info@oudekerkhofroermond.nl met als onderwerp “bestelling boek”.

 

Op 26 en 27 december 1944 zijn dertien onschuldige Roermondse burgers en een Poolse krijgsgevangene door de Duitse bezetter standrechtelijk geëxecuteerd op de Luzenkamp in het Duitse Elmpterwald.

In het kader van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei is op het graf van Theo Stroucken op het Oude Kerkhof door 4 medewerkers van het Rode Kruis afdeling Roermond ter nagedachtenis een bloemstuk gelegd.

Door alle beperkingen rondom Covid-19 heeft de plechtigheid in kleine kring zonder publiek plaatsgevonden. In een flinke storm en stromende regen hebben de vier medewerkers na het leggen van het bloemstuk een korte toespraak gehouden en afgesloten met een minuut stilte.

Theo Stroucken werd op 19 januari 1945 tijdens een hulpverleningsactie in een woning aan de Kapellerlaan dodelijk getroffen door een granaataanval. Sedert vele jaren wordt Theo speciaal herdacht op 4 mei door de afdeling Roermond van het Rode Kruis. Zijn graf heeft afgelopen winter een opknapbeurt gehad op initiatief van vrijwilligers van de Gemeente Roermond die werkzaam zijn op het Oude KerkhofMeer over dit graf:

Voor informatie over het graf van Theo Stroucken

https://www.archiefroermond.nl/nl/verhalen/verhalen-rond-het-oude-kerkhof/19-uniek-rode-kruis-oorlogsgraf

Jorg Massy, voorzitter van de Koninklijke Harmonie Roermond, kon zijn ogen niet geloven toen hij rond Kerstmis 2019 een mail uit de Verenigde Staten ontving met de mededeling dat een in Boston (Massachusetts) wonende familie sinds 1945 in het bezit is van een bijzondere dirigeerstok toebehorend aan de Roermondse dirigent, componist en violist Max Guillaume (1877-1944), die zijn laatste rustplaats heeft op het Oude Kerkhof. Via internet had de familie Hill-Merson de website van de Harmonie gevonden en was zo in de gelegenheid contact te leggen met het bestuur van de Harmonie om meer te weten te komen omtrent de herkomst van de baton. Familielid Bernard Merson ((1913-1970), diende als militair gedurende de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger en landde op 6 juni 1944 (D-Day) met zijn US Army 29th Infantry Division op Omaha Beach in Normandië. Via de Ardennen wist zijn divisie op 1 maart 1945 Mönchengladbach te bereiken. Op diezelfde dag werd Roermond door de 15th Cavalry Group van het 16de Corps US Army onder bevelhebber Major General John B. Anderson bevrijd. Zo goed als zeker heeft Bernard Merson in die periode ook het nabijgelegen Roermond bezocht. Toen hij na afloop van de oorlog in 1945 terugkeerde naar de Verenigde Staten was hij in het bezit van het dirigeerstokje met zilveren schildje dat hij mogelijk als souvenir uit de geplunderde woning van de in september 1944 overleden Max Guillaume aan de Godsweerdersingel had meegenomen. Over de herkomst van het stokje heeft Bernard Merson in familiekring nooit gesproken. Zijn familie was voornemens ter gelegenheid van de D-Day herdenking in juni 2020 naar Normandië af te reizen om vervolgens ook Roermond te bezoeken teneinde de baton aan de Koninklijke Harmonie persoonlijk te overhandigen. Vanwege de destijds geldende coronamaatregelen was reizen echter niet mogelijk en omdat ook op langere termijn daar geen uitzicht op is, heeft de familie in overleg met de ‘Keuninklikke’ aangeboden het historische kleinood per post op te sturen. In de week dat Roermond 76 jaar geleden bevrijd werd, is het dirigeerstokje van Max Guillaume vanaf 5 maart j.l. weer thuis in Roermond. Voorzitter Jorg Massy heeft aangeboden de baton te zijner tijd permanent ter beschikking te willen stellen aan het Historiehuis om aldaar tentoongesteld te worden.

detail Baton

Max Guillaume Voorzitter KHR Jorg Massy toont de vanuit de Verenigde -Staten teruggekeerde ‘baton’ uit 1909 van dirigent Max Guillaume

 

Door John Vaessen (op 03-03-21 gepubliceerd in Via Limburg)

In 2019 en 2020 werd de belangrijke oost-west verbinding door Roermond, heringericht. Ter hoogte van de Schipperswal en de Wilhelminasingel is de N280 verdiept aangelegd met als gevolg ongelijkvloerse kruisingen met nieuwe viaducten die genoemd zijn naar drie bekende Roermondenaren: architect Pierre Cuypers (1827-1921), schrijfster Marie Sloot (1853-1927) en goudborduurder François Stoltzenberg (1805-1875). De wanden van de viaducten zijn voorzien van honderden meters lange bloemenslingers, in reliëf aangebracht naar ontwerpen van Pierre Cuypers. Over het leven en werken van deze bouwmeester is veel bekend, over zijn laatste rustplaats op de in 1785 geopende begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ (nu Het Oude Kerkhof) helaas minder.

Grafkelder

Toen de herinrichting van deze begraafplaats in het najaar van 1858 een feit was, werden door Roermondenaren onder wie Pierre Cuypers in de maand oktober zeven vergunningen aangevraagd om op het eerste klasse gedeelte een grafkelder te mogen realiseren. Cuypers’ voorkeur ging uit naar een grafkelder die tot stand gebracht moest worden in de nabijheid van een nog te bouwen bisschoppelijke grafkapel. Met deze ‘voorkennis’ was hij in staat een familiegrafkelder te laten bouwen pal naast de locatie waar in 1887, bijna dertig jaar later, de kapel met crypte voor overleden bisschoppen gebouwd zou worden. Begraven worden ‘ad sanctos’ (‘bij de heiligen’, in dit geval grenzend aan de grafkapel van de bisschoppen) was destijds zeer in trek. Bovendien realiseerde de rooms-katholieke Cuypers de grafkelder op de zogenaamde ‘Heilige Linie’, een denkbeeldige lijn die van west naar oost (Heilige Land) loopt, zoals die vanaf de middeleeuwen vaak gehanteerd werd als hoofdbeginsel van kerkelijke bouwkunst. Het was Cuypers’ zwager, de dichter-schrijver Joseph Alberdingk Thijm die in 1858 over deze ‘Heilige Linie’ publiceerde. In datzelfde jaar was de plek waar de grafkelder moest komen reeds uitgegraven en voorzien van gepleisterde wanden, getuige een ‘handtekening’ op één van de zijwanden van, naar wordt aangenomen, een werknemer met de tekst W. Muller 1858. Nadat de grafkelder gereedgekomen was, werden de reeds eerder op de begraafplaats begraven stoffelijke resten van Cuypers’ eerste vrouw Rosa van der Vin (1825-1855) en zijn vader Joannes (1769-1858) er bijgezet. Nadien volgden in 1860 een levenloos geboren meisje uit het huwelijk tussen Pierre Cuypers en Antoinette (Nenny) Alberdingk Thijm en in 1867 hun twee jaar oud geworden zoontje Theo. In 1874 werd Cuypers’ moeder Joanna Bex er begraven en in 1898 werd zijn tweede vrouw Nenny eveneens in de familiegrafkelder bijgezet. Ook zijn zus Joanna Maria, overleden in 1909 en haar eerder, in 1892 gestorven echtgenoot Frans Renders kregen er hun laatste rustplaats. Pierre Cuypers zelf overleed op 3 maart 1921, dit jaar 100 jaar geleden en werd op 5 maart in de grafkelder begraven. Na hem zouden tenslotte in 1948 zijn schoondochter Delphine Povel en in 1949 zijn zoon Joseph worden bijgezet in de grafkelder.

Restauratie

Evenals de gehele begraafplaats raakte ook het familiegraf Cuypers vanaf het midden van de vorige eeuw sterk in verval. Afspraken met belanghebbenden om het graf te restaureren kwamen in eerste instantie niet van de grond en in de media werd er veel aandacht aan besteed. Zelfs De Telegraaf sprak er onder de kop ‘Hier rust de vader aller architecten’ schande van dat het graf van de bouwmeester van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam er zwaar verwaarloosd bijlag. De Roermondse aannemer Frans Straus nam uiteindelijk het initiatief tot oprichting van de ‘Stichting Restauratie Grafmonument Dr. Pierre J.H. Cuypers’. Op 6 april 2006 ging de restauratie van het familiegraf, zowel boven- als ondergronds van start. Vooral de kelder toonde een ravage van restanten van ineengezakte kisten en puin. Alle stoffelijke resten werden in twee speciaal voor dit doel vervaardigde nieuwe kisten geborgen en tijdelijk opgeslagen in de nabijgelegen bisschoppelijke grafkapel. Tezamen met een derde kist met daarin de overblijfselen van de in 1985 te La Escala (Spanje) begraven kleinzoon Charles Cuypers werden deze kisten geplaatst in het vernieuwde tongewelf van de grafkelder. Onder het gewelf zijn negen nissen gecreëerd bestemd voor overleden familieleden. De zuil op het graf, opgericht in 1898 bij het overlijden van Nenny, werd bovendien voorzien van vier nieuwe beelden en op de sluitsteen die toegang geeft tot de kelder werd een bronzen plaat bevestigd met daarop de namen van alle erin bijgezette familieleden. Het herstel van het familiegraf Cuypers zou een van de eerste, in dit geval grote restauraties worden op ‘den Aje Kirkhaof’

Ontleend aan John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond en dr. Maurice Heemels, ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden…’ Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940.

 

Theo Willemsen (1945-2021) was van 2007 tot 2015 voorzitter van onze Stichting Oude Kerkhof.

Dit najaar is het graf van Theo struiken op initiatief en uitgevoerd door de vrijwilligers van de Gemeente Roermond hersteld.

zwart-wit foto in de winter met sneeuw

Foto Jan Vervuurt

Elk seizoen heeft zijn charme en de begraafplaats is het hele jaar door een mooie plek. Niet alleen vanwege de bezoeken aan overleden geliefden maar ook als bezinningsplek. Het kan veel rust bieden ter compensatie van ons jachtige leven. In de winter, en vooral nu juist in de sneeuw geef het een magische indruk. Ondanks dat er op dit moment geen rondleidingen of andere activiteiten georganiseerd worden is de begraafplaats vrij toegankelijk en de hele dag tot zonsondergang te bezoeken. Bijgevoegde foto van Jan Vervuurt is ongeveer 25 jaar geleden genomen. Als u zich uitgedaagd voelt om ook te fotograferen nodigen wij u graag uit om deze foto’s te delen met ons. Mail ons uw foto’s naar info@oudekerkhofroermond.nl en wij zullen de mooiste foto’s publiceren.

Per abuis zijn de markeringen van het Kohaniempad op het Joodse deel van de begraafplaats verwijderd. Nu is dit pad weer volledig hersteld.